เกาหลี - เกาะเซจู


ประเทศเกาหลี เป็นประเทศในอดีตตั้งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือ และ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งฝั่งเกาหลีเหนือ มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี โดยเกาหลีเหนือเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ มีระบบการค้าผูกขาดโดยภาครัฐ ทั้งการค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการค้าภายในประเทศ ส่วนเกาหลีใต้มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประมุขของประเทศคือประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ทั้งนี้ประเทศเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 จังหวัด (provinces) 1 จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ (special autonomous province) 6 มหานคร (metropolitan cities) และ 1 นครพิเศษ (special city) ซึ่งเกาะเชจู เป็น 1 จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศ เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยม มีชายฝั่งทะเลที่สวยงามโดยรอบ ยาวถึง 256 กม. สัมผัสทิวทัศน์อันงดงามตามธรรมชาติ ภูเขาฮัลลาซาน ซึ่งเป็นภูเขาไฟ ที่ดับแล้ว มีความสูงถึง 1950 เมตร อยู่ตรงกลางเกาะ ความสวยงามและโรแมนติด บรรยากาศในฤดูต่าง ๆที่แตกต่างกัน จึงเป็นแหล่งพักผ่อนและฮันนีมูน สำหรับชาวเกาหลี เกาะเชจูเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ มีสนามบินนานาชาติของตนเอง รวมทั้งเป็นที่ ตั้งของโรงแรมทั้งแบบตะวันตกและแบบเกาหลี หากคุณเดินทางโดยเครื่องบินจากโซลจะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง หรือหากเดินทางมาจากเมือง พูซาน วานโด อินชน ยอซู หรือ มกโพ สามารถนั่งเฟอร์รี่มายังเกาะเชจูแห่งนี้ได้ เกาะแห่งนี้มีลักษณะภูมิอากาศอบอุ่นสบาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปีและในฤดูร้อนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยคือ 22-26 องศาเซลเซียส


พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เชจู มัสยิด พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เชจู เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะของเชจู ซึ่งเต็มไปด้วยการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พิธีทางความเชื่อ การละเล่นพื้นบ้าน รวมไปถึงกิจกรรมบันเทิงของคนบนเกาะเชจูอุทยานแห่งชาติภูเขาฮัลลาซาน พระราชวัง อุทยานแห่งชาติภูเขา ฮัลลาซาน มีภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งสูงถึง 1,950 เมตรจากระดับน้ำทะเล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนเกาะแห่งนี้ คุณจะสามารถมองเห็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมโผล่พ้นกลุ่มเมฆ ภูเขา ฮัลลาซาน บนอุทยานยังมีทุ่งนา ป่าเขา หมู่บ้านเล็ก ๆ โรงแรมชั้นดีบนหาดทรายขาวสะอาดไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
LOVE LAND ประวัติศาสตร์ Loveland เป็นสวนที่เป็นสวนแห่งความรักและเซ็กส์ ภายในตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 140 ชิ้นเป็นรูปมนุษย์และเซ็กส์ถึง 140 รูปในอิริยาบถต่างๆ ยังมีการระบุชื่อของท่าเอาไว้ด้วย เรียกเสียงหัวเราะคิกคักจากหนุ่มสาวเกาหลีที่มาเดินชมได้มาก
0 Responses

แสดงความคิดเห็น